مهاجرت به استانبول (قیمت : 30000 تومان )توضیحات : این کتاب در مورد مهاجرت بنیامین رضایی به استانبول هست که در عرض 3 روز تصمیم گرفت که مهاجرت کند به استانبوا و داستانها و اتفاقهای این مهاجرت داخل این کتاب نوشته شده است

خلاصه کتاب : این کتاب در مورد مهاجرت بنیامین رضایی به استانبول هست که در عرض 3 روز تصمیم گرفت که مهاجرت کند به استانبوا و داستانها و اتفاقهای این مهاجرت داخل این کتاب نوشته شده است

مهاجرت به استانبول

سلام به عاشقان سفر به منظور درخواست کتاب فرم زیر را پر کرده و پرداخت نمائید

خرید کتاب مهاجرت به استانبول