لطفا از این سایت خرید کنید کتاب های رو https://benyaminmarco.com/ (قیمت : 230000 تومان )توضیحات : کتاب موجود است.

خلاصه کتاب : معرفی کتاب هشت سال دور دنیا .کتاب موجود نیست این کتاب کتاب جدید من (بنیامین رضایی )هست که در قالب سفرنامه به دو زبان فارسی و انگلیسی که از ۳۶ ماجرایی که در کل دنیا در چهار قاره و در هشت سال گذشته برام اتفاق افتاده نوشتم Introducing the book Eight Years Around the World This is my new book (Benyamin Rezaei) which is in the form of a travelogue in both Persian and English, which I wrote about 36 stories that happened to me all over the world on four continents in the last eight years, and it is a little different from my other books. Enjoy reading it

لطفا از این سایت خرید کنید کتاب های رو https://benyaminmarco.com/

سلام به عاشقان سفر به منظور درخواست کتاب فرم زیر را پر کرده و پرداخت نمائید

خرید کتاب لطفا از این سایت خرید کنید کتاب های رو https://benyaminmarco.com/